?семг?л Бекмухаметова Тауарлар мен капиталды? халы?аралы? ?оз?алысы. О?у ??ралы

?семг?л Бекмухаметова Тауарлар мен капиталды? халы?аралы? ?оз?алысы. О?у ??ралы

скачать

О чем написано в этой книге ?семг?л Бекмухаметова Тауарлар мен капиталды? халы?аралы? ?оз?алысы. О?у ??ралы. О?у ??ралында ?лемдік де?гейде тауар, ?ызмет ж?не капитал айналымында?ы халы?аралы? Б?л ?рдісті ыры?тандыру ?шін а?ша-несиелік, салы?ты?-бюджеттік ж?не валюталы? жа?ымды жа?тарымен ?атар жа?ымсыз сыйпаттары да берілді.Жо?ары о?у орындары ?лемдік экономика маманды?тарыны? саясатты? алуан т?рлі ??ралдарын пайдалануды? ?лемдік капитал а?ыныны? ж?не ?дістемелік аспектілері мен реттеуді ?амтамасыз ететін к?кейкесті проблемалары мен шешу жолдары ?арастырыл?ан. теориялы? студенттеріне, магистранттарына, о?ытушыларына ж?не ?ылыми ?ызметкерлеріне арнал?ан. операцияларды ж?ргізуді? шараларына ерекше к??іл б?лінді.

Перейти далее

Ларичева, Дорофея Эльфиния. Зачарованный город

Москалев С. В поисках ясности. Новое понимание привычных вещей

Б. В. Заходер, И. Красовская Кит и кот Стихи и сказки

Открытые системы Журнал Publish №03/2016

О жизни

Comment ?семг?л Бекмухаметова Тауарлар мен капиталды? халы?аралы? ?оз?алысы. О?у ??ралы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *